ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଲୋକକଳା (୧୯୬୦)

ରୂପରାଗ ପ୍ରଯୋଜିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ’ ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହା ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ରଥଶର୍ମା ଓ ଗାୟକ ଭୀମସେନ ଶତପଥୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦାସକାଠିଆ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଲୋକକଳାକୁ ଏଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି।